Kryštalická izolácia betónových konštrukcií

Izolácia betónu

Výhody kryštalickej izolácie betónu

Kryštalická izolácia betónu úplne nahrádza fóliové a asfaltové izolácie. Je ju možné rovnako dobre aplikovať priamo pri výrobe betónovej zmesi, alebo ako dodatočné opatrenie do hotovej konštrukcie.

 • Trvácna ochrana:
  • Krystaly vytvárané kryštalickou izoláciou sú trvalé a odolné voči vplyvom prostredia. Po vytvorení sa nevylučujú z materiálu a poskytujú dlhodobú ochranu.
 • Autoregenerácia:
  • V prípade, že poškodenie alebo trhliny vzniknú v konštrukcii, kryštály môžu reagovať na vodu prenikajúcu do týchto oblastí a pokračovať v autoregenerácii, čím udržiavajú svoju ochrannú funkciu.
 • Zlepšená odolnosť voči agresívnym látkam:
  • Kryštalická izolácia pomáha zlepšiť odolnosť betónu voči chemikáliám, ktoré by mohli inak poškodiť štruktúru.
 • Ekologická a ekonomická výhodnosť:
  • V porovnaní s niektorými tradičnými metódami hydroizolácie môže byť kryštalická izolácia ekologicky prijateľnejšia a menej nákladná na údržbu.
 • Aplikácia na existujúcich aj nových konštrukciách:
  • Kryštalická izolácia môže byť aplikovaná na existujúce štruktúry alebo pridaná pri výrobe nového betónu, čo z nej robí flexibilnú možnosť pre rôzne projekty.
 • Ochrana pred vodou pod tlakom:
  • Kryštalická izolácia je schopná odolať vode pod tlakom, čo je užitočné pri ochrane podzemných štruktúr pred infiltráciou vody.
 • Ochranu proti mrazu a odmrazovacím soliam:
  • Vytvorené krystaly môžu zlepšiť odolnosť betónu voči zmrazovaniu a odmrazovaniu, čím chránia konštrukciu v chladnejších podmienkach.

Nepriepustnosť betónu

Ako funguje kryštalická izolácia betónu

Aplikácia produktov H-Krystal, ktorá úplne využije vodu obsiahnutú v kapilárnom systéme a zvyškových produktov hydratácie k reakcii v zlúčeninu, ktorá následne vytvorí kryštál a vyplní kapilárny systém.

H-Krystal je teda katalyzátor v cementopieskovom nosiči, ktorý dokáže v prostredí kapilár, za pomoci vody obsiahnutej v kapilárach, iniciovať rast kryštálov a tým zaistiť masívnu nepriepustnosť betónu.

Po vyviazaní vody v kapilárach betónu sa rast kryštálov zastaví. Betón zostáva čiastočne paropriepustný.

Póry betónu bez kryštalickej izolácie

Póry betónu

Póry betónu bez kryštalickej izolácie sú väčšie ako molekula vody a preto nemajú hydroizolačné vlastnosti.

Tvorba kryštálov

Tvorba kryštálov

Už po niekoľkých dňoch sa v kapilárach betónu formujú ihličkové kryštály.

Počiatočná fáza tvorby kryštálov

Zapĺňanie kapilár

V počiatočnom štádiu sledujeme tvorbu kapilárnych prenikov H-Krystal hlboko v póroch betónu.

Kryštalická izolácia betónu

Izolácia betónu

Po vyzretí kryštálov je betón na 100% hydroizolačný.

Spôsoby aplikácie

Komplexná hĺbková kryštalizácia

H-Krystal je možné použiť ako sanačnú alebo dodatočnú kúru pre existujúce betónové štruktúry, alebo aj ako prímes do betónovej zmesi pri budovaní nových konštrukcií. Podľa typu konštrukcie sa aplikácia môže vykonať vo forme prímesy, nástreku, poteru alebo posypu. Pre viac informácií si prečítajte prosím technické listy a návody k jednotlivým typom produktov H-Krystal.

Dodatočná izolácia existujúcich konštrukcií

Povrchová aplikácia

Pri tejto aplikácii sa na povrch hotového betónu aplikuje tekutá čiastočne kryštalická zmes, ktorá obsahuje chemikálie schopné reagovať s minerálmi v betóne. Po aplikácii tieto chemikálie začnú prenikáť do mikropórov betónu a reagovať so zvyšnou nezreagovanou cementovou pastou. V dôsledku tejto reakcie vyzrievajú kryštály, ktoré zatvárajú mikropóry a vytvárajú vodotesnú bariéru. Takto aplikovaná izolácia rastie až 350 a viac mm do hĺbky betónu.

Izolácia novobudovaných konštrukcií

Aplikácia do zmesi

Pri výrobe betónovej zmesi sa krystalizačná prísada pridáva do miešacieho zariadenia počas výroby. Chemikálie v zmesi reagujú s vodou a nezreagovanými minerálmi v betóne, vytvárajú kryštály, ktoré prenikajú hlbšie do štruktúry betónu. Týmto spôsobom sa vytvára v celom objeme betónu nepriepustná sieť kryštálov, ktorá zabraňuje prenikaniu vody.

H-Krystal M – kryštalická prísada do betónu

Prísada do betónu – prostriedok pre vyplnenie kapilárneho systému betónu. H-Krystal M, kryštalická izolácia betónu, je jedi­nečný chemický prostriedok pre vyplnenie kapilárneho systému betónu druhotnou hydratáciou. Prášková prísada H-Krystal M sa do betónu pridáva už pri výrobe betónovej zmesi.

Viac o produkte

H-Krystal S – dodatočná kryštalická izolácia betónu

Náterová a nástreková hydroizolačná hmota. Používa sa ako dodatočná kryštalická izolácia existujúceho betónu vo forme náteru alebo nástreku. H-Krystal S, kryštalická izolácia betónu, je jedinečný chemický prostriedok pre impregnáciu, ochranu a opravy betónu. H-Krystal S  je chemicky najaktívnejší.

Viac o produkte

HydraPlug – rýchletvrdnúca tesniaca cementová malta

HydraPlug je rýchlotvrdnúca cementová malta proti výronom vody sa používa pre rýchle vysprávky v betóne tam, kde potrebujeme rýchle zastavenie vody z trhlín, prierazov alebo aj zo zle zvibrovaného betónu. Doba tuhnutia pri HYDRAPLUG A je 5 min, pri pri HYDRAPLUG B je 20 min.

Viac o produkte

Izolácia betónu

Príklady použitia

Materiály H-Krystal majú využitie všade, kde sa používa betón. Je to ekologicky prijateľná metóda, pretože využíva schopnosť betónu samého vytvárať ochranné kryštály. Aplikácia nepredstavuje dodatočnú záťaž pre životné prostredie ani riziko kontaminácie vôd.

Podzemné konštrukcie

Zakladanie stavieb, garáže, pivnice, tunely.

Vodné diela

Priehrady, vodojemy, čistiarne vôd, zásobníky.

Kolektory a kanalizácia

Odvod odpadovej vody, inžinierske siete v podzemí.

Dopravné stavby

Cesty, železnice, mosty, viadukty, odolnosť voči posypovým soliam.

Ropné a agresívne látky

Čerpacie stanice, chemický priemysel, skládky odpadu.​​

Radónová ochrana

Radiačná ochrana stavieb a kontaktných konštrukcií.

Návrat hore